Remaris hotel

U korak sa poslovnom strategijom

REMARIS Hotel objedinjuje rad recepcije i ostalih uslužnih, naplatnih, proizvodnih skladišnih mjesta i na taj način olakšava i modernizira poslovanje hotela. Sustav je organiziran po modulima koji pokrivaju različite poslovne procese i na taj način se lako prilagođava različitim tipovima hotela (turističko odredište, gradski hotel, kongresni turizam, toplice, wellness, sport)

 • UPRAVLJANJE SMJEŠTAJNIM KAPACITETIMA
 • BOOKING ENGINE + CHANNEL MANAGER
 • NAPREDNI POS ZA RESTORANSKO POSLOVANJE
 • KONTROLA MATERIJALA I ZALIHA
 • VOĐENJE I ODRŽAVANJE DOMAĆINSTVA
 • INTEGRACIJA SA DRUGIM SISTEMIMA U HOTELU – TELEFONSKA CENTRALA, ELEKTRONSKE BRAVE, PAY TV
 • KREIRANJE IZVJEŠTAJA I STATISTIKA

Booking Engine

Booking za goste na vašoj web stranici i drugim internet servisima

 • Fleksibilan i moćan plugin za rezervaciju
 • Direktna prodaja preko web stranice hotela
 • Provjera valjanosti kreditnih kartica
 • Poseban pristupni kod za agencije
 • Optimiziran za rad na svim uređajima
 • Povezan sa online servisima (OTA) tako da su sve izmjene vidljive u realnom vremenu
 • Integriran rad sa Yield Manager-om
 • Posebne postavke za specijalne ponude i popuste
 • Prati sve preglede, ne samo konačne rezervacije
 • 100% siguran
 • Brzo se instalira na vašu web stranicu, a izgledom se može prilagoditi svakom dizajnu

Upravljanje smještajnim kapacitetima – PMS

 • Jednostavna i brza prijava gostiju na osnovu rezervacija
 • Zajednička naplata svih usluga koje su gosti koristili za vrijeme boravka u hotelu (restoran, mini bar, wellness, telefon, ostale usluge)
 • Fleksibilnost prilikom naplate zaduženja (odvojeni računi, spojeni računi, naplata za cijelu grupu na nosioca, naplata dodatnih usluga na svakog gosta pojedinačno i sl.)
 • Ispis računa i specifikacija na više jezika (hrvatski, engleski)
 • Kreiranje izvještaja i statistika (hotelski dnevnik, realizacija noćenja, boravišne pristojbe, osiguranja, statistički izvještaj po državama,…)
 • Automatska prijava gostiju putem e-visitor servisa

Prodaja

 • Prodaja smještajnih kapaciteta
 • Praćenje raspoloživosti soba za određeno razdoblje
 • Pojedinačne ili grupne rezervacije, evidentiranje osnovnih usluga (boravak, pansionski obroci)
 • Evidentiranje osnovnih (boravak, obroci) i dodatnih usluga (transfer,…)
 • Realizacija ponuda na osnovu rezervacija
 • Mogućnost formiranja tarifa u više valuta
 • Praćenje statusa rezervacija (potvrđena, nepotvrđena, otkazana, djelimično realizirana, no-show)
 • Izvještaji o kreiranim i realiziranim rezervacijama

Channel Manager

Osnažite svoj sistem pouzdanim sistemom za upravljanje rezervacijama na svim popularnim online kanalima za oglašavanje smještaja kao što su Booking, Expedia,… Sve promjene se događaju u realnom vremenu i informacije sa različitih kanala se automatski sinkroniziraju.

POS – prodajna mjesta

Softver je prilagođen za rad sa touch screen uređajima (monitori, mobilni uređaji, POS terminali). Pregledno i jednostavano sučelje omogućava brz unos narudžba, naplatu računa i obavljanje svih ostalih dnevnih operacija. Narudžbe i rad sa stolovima, predračuni, podrška za više pisača. Rad sa više konobara te detaljno i pojedinačno podešavanje korisničkih prava. Računi se fiskaliziraju odmah, ili naknadno ako dođe do prekida internet veze. Kompletan postupak odvija se bez potrebe za ikakvom intervencijom korisnika. Mobilna aplikacija za nadzor rada i poslovanja ugostiteljstva. Podrška sa Orderman ručne terminale za naručivanje.

Kontrola skladišta

Sistem podržava upravljanje neograničenog broja skladišta, rad sa normativima i kalkulacijama i rad sa različitim vrstama artikala i usluga. Zbog preciznog praćenja zaliha i postojanja evidencije svih aktivnosti u svakom trenutku je moguće pregledati trenutno stanje, robne kartice, stanje zaliha na željeni dan kao i promet na svakom skladištu zasebno.

Domaćinstvo

Praćenje potrošnje i stanja skladišta mini bara, praćenje utroška potrošnog materijala, spiskovi soba za spremanje povezani sa recepcijom, evidencija očišćenih soba, evidencija usluga vešeraja. Posebna aplikacija za domaćinstvo omogućava osoblju trenutno evidentiranje informacija prilikom prolaska kroz sobe.

Integracija sa drugim sistemima

TELEFONSKA CENTRALA, PAMETNE SOBE, ELEKTRONSKE BRAVE, PAY TV REMARIS

REMARIS Hotel se integrira sa različitim vanjskim sustavima i drugim softverskim rješenjima. Integracijom sa telefonskom centralom svi pozivi iz soba se mogu automatski evidentirati kao zaduženja. Softver podržava sve vodeće proizvođače telefonskih centrala. Ukoliko se u hotelu koriste ključ kartice one se mogu programirati i za plaćanje dodatnih usluga, ili se koriste bezkontaknte narukvice za autorizaciju potrošnje, što je idealno za resorte i sl. Sustavi pametnih soba ili Pay TV rješenja se također mogu povezati sa REMARIS Hotel.

B2B i veza sa inovacijama

Inovativni B2B sustav omogućava zaprimanje i naručivanje robe u nekoliko klikova. Uz uštedu vremena smanjuje broj grešaka na minimum. B2B povezivanje je omogućeno sa: Roto Dinamic, Velpro, Ledo, PIK i Zvijezda. Massec uređaj olakšava inventure i putem Interneta šalje stanje zaliha direktno u modul skladišta

Kontrola pristupa

Osiguran je sustav privilegija i prava pristupa kako bi se ograničio rad različitim grupama zaposlenih. Svi korisnici programa se prijavljuju svojim identifikacijskim karticama pa neovlašteni pristup podacima nije dozvoljen čime se mogućnost zloupotrebe svodi na minimum. Bitni događaji poput dolaska na posao, izdavanja računa, storniranja, razduživanja i zatvaranja radnog dana se evidentiraju, čime se dobiva bolji uvid u rad zaposlenih i smanjuje broj spornih i nejasnih situacija.

Izvještaji i financije

Bez obzira na primarnu djelatnost hotela (turistička destinacija, odmaralište, kongres, toplice, wellness ili sport) sustav će se prilagoditi svim parametrima poslovne politike hotela. Pored toga, REMARIS Hotel omogućava uvid u strukturu podataka i dobivanje točnih informacija o poslovanju svih sektora hotela u svakom trenutku. Zahvaljujući velikom broju podataka dobivaju se brojni izvještaji i statistike, kao i analize poslovanja koje će pomoći u donošenju važnih odluka vezanih za poslovanje hotela.

Reference

Hotel Villa Aurora

Hotel Villa Aurora

Kamp Ben

Sobe Bariil

Bistro Baril

Hotel Macola

Hotel Sliško

Hotel Cibalija

Royal

Velček Tours