Prelazak iz 2020. u 2021. i Remaris Master

Objavio:

Kategorija: Porezni propisi

0

Kaotična 2020. je napokon pri kraju i na prijelazu u novu godinu te kao ugostitelj obratite pažnju na nekoliko bitnih stvari kod prelaska iz godine u godinu:

  • provjerite da li je Vaša lokalna samouprava od 1.1.2021 promijenila porez na potrošnju ili oslobodila plaćanja poreza na potrošnju (pazite, to su dvije različite stvari). Javite podršci ako ima promjena jer ne postoji centralno mjesto za takav podatak na razini RH
  • napravite inventuru

 

Trebate li kao korisnik Remarisa nešto odraditi na prijelazu u novu godinu? Ne – sve je automatizirano i svi podaci Vam ostaju na istom mjestu.

Svakako nam javite ulazite li ili izlazite iz sustava PDV-a!

O inventuri

Završetkom svake poslovne godine svi smo obvezni odraditi neke radnje kako bi godina i knjigovodstveno bila zaokružena. Jedna od zakonskih obveza je da tijekom godine odradimo barem jednu inventuru, ali je i dobra poslovna praksa inventuru napraviti na prijelazu u novu godinu.

Kako bi uspješno i uredno završili godinu pripremili smo vam upute o tome što je sve  potrebno napraviti u Remaris Masteru na kraju godine. 

Za eventualne nejasnoće svakako kontaktirajte podršku na podrska@remaris.com ili 013535090

Vaši Remarisovci