Dolazi nam 2019, a sa njom i promjene u zakonodavstvu koje utječe na ugostiteljsku djelatnost

Objavio:

Kategorija: Porezni propisi

0

Promjena porezne stope na neke artikle koji služe kao materijal

U ugostiteljstvu se ne mijenja ništa što utječe na poreze pri prodaji. Mijenja se samo ulazna porezna stopa za neke artikle. Za popis artikala na koje ide promjena poreznih stopa molimo savjetujte se sa knjigovodstvom. Zakoni koji reguliraju promjene potražite na linkovima:

Kako se promjene stopa odražavaju na podatke u Remaris-u?
Trebati ćete ručno podesiti artikle i njihove porezne stope

Trebam li to rješavati odmah 1.1.2019?
Ne, bitno je odraditi izmjene prije nego krenete unositi primke u 2019. godini (naravno, samo ako ste u sustavu PDV-a)

Kako da znam što točno trebam odraditi?
Unutar Remaris Mastera potražite konkretne upute na slijedećem LINKU

Dodavanje natpisa „Ovo nije fiskaliziran račun“ na određenim dokumentima

U Zakonu o PDV-u po novom stoji:

Članak 27.a (NN 106/18)

Ako iz bilo kojeg poslovnog razloga obveznik fiskalizacije prije izdavanja računa izdaje dokument na kojem navodi podatke o plaćanju, na njemu mora vidno pisati >OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN<

Kako je po zakonu o fiskalizaciji za ovakve situacije suodgovoran i isporučitelj programskog rješenja (u ovom slučaju Remaris) od 1.1.2019. će na svim dokumentima koji se mogu izdati na blagajni, a koji nose na sebi novčane iznose pisati OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN.

Na ovaj tekst nećete moći utjecati promjenom konfiguracije.

Ova poruka će biti vidljiva odmah 1.1. u novoj godini, znači odmah iza ponoći u novogodišnjoj noći – da smo svi 100% usklađeni sa Zakonom

Ulazak/izlazak iz sustava PDV-a (ako se to odnosi na Vas)

Ulazak/izlazak iz sustava PDV-a (ako se to odnosi na Vas)

Do nedavnih zakonskih promjena ulazak u sustav PDV-a se obavljao s 1.1., a ukoliko ste u prethodnoj godini prešli 300.000 kn prihoda.

S novim zakonom, obaveza ulaska u sustav PDV-a nastaje čim dosegnete 300.000 kn u prethodnoj ili tekućoj godini.

Ulazite li ili izlazite iz sustava PDV-a definirajte sa svojim knjigovodstvom, a Remaris će vas upozoriti kada se približite tom iznosu. U osnovi, ako ste u 2018. napravili više od 300.000 odmah nazovite Remaris podršku (01 3535090 – podrska@remaris.com)  i dogovorite promjenu postavki sustava sukladno promjeni vašeg PDV statusa.

Ukoliko tijekom godine mijenjate svoj PDV status nazovite Remaris podršku (01 3535090 podrska@remaris.com)  nekoliko dana ranije kako bi se pripremile sve promjene.

Gdje je točno definiran prag ulaska u sustav PDV-a?

Članak 90. Zakona o porezu na dodanu vrijednost kaže:

(1) »Malim poreznim obveznikom« u smislu ovoga Zakona smatra se pravna osoba sa sjedištem, stalnom poslovnom jedinicom, odnosno fizička osoba s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u tuzemstvu, čija vrijednost isporuka dobara ili obavljenih usluga u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od 300.000,00 kuna.

LINK: http://www.porezna-uprava.hr/hr_propisi/_layouts/in2.vuk.sp.propisi.intranet/propisi.aspx#id=pro1467

MOLIMO NAJAVITI NAM UKOLIKO MIJENJATE SUSTAV PDV-a A RADITE SA STARE NA NOVU GODINU!

Stupa na snagu Uredba o povećanju trošarina na cigarete - što trebaju napraviti ugostiteljski objekti koji prodaju cigarete?

Objavio:

Kategorija: Porezni propisi

0

 

Trošarinski obveznici duhanskih prerađevina i ostale osobe koje radi daljnje prodaje drže cigarete u obvezi su popisati zalihe cigareta s početkom dana 3. prosinca 2018. godine,  kada stupa na snagu predmetna Uredba kojom se povećava visina trošarine na cigarete.

Također, gore navedene osobe dužne su  u roku od 8 dana od dana popisa zaliha podnijeti zapisnik o popisu zaliha cigareta sa obračunom razlike trošarine (obrazac Z-ORT)  putem aplikacije e-Trošarine. Ukoliko je razlika trošarine manja od 75 kn, ne treba slati obrazac Z-ORT.

Datum važenja  povećanih maloprodajnih cijena je 6. prosinca 2018. godine.

Za detaljnije informacije molim savjetovati službene objave:
detalji oko provedbe aktualne uredbe sa stranica Carine: LINK
općenito o obračunu trošarina od strane Carine; LINK

Ukoliko Vas zanima što trebate odraditi u Remaris sustavima molimo kontaktirajte podršku.

Mijenja se Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom

Objavio:

Kategorija: Porezni propisi

0

U postupku je javne rasprave izmjena Zakona o fiskalizaciji koji najviše utječe na operativni rad ugostiteljske djelatnosti. Potražite prijedlog sa napomenama na ovom LINKU.

Što se uopće bitno mijenja?

 • Rok 5 dana za uspostavu nove kase ako se pokvari postojeća ili ostanete bez Interneta.
  Do sada je rok bio 2 dana
 •  na bilo kojem dokumentu koji se daje gostu prije izdavanja računa treba pisati
  “OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN”

Za kršenje odredbe kažnjava se i obveznik fiskalizacije i proizvođač i/ili održavatelj programskog rješenja.

Porezna reforma i granica ulaska u sustav PDV-a

Objavio:

Kategorija: Porezni propisi

0

Najavljena porezna reforma Vlade ne spominje smanjenje PDV-a na turizam i ugostiteljstvo, ali najavljuje promjenu procesa ulaska tvrtke u sustav PDV-a.

Trenutno tvrtka u sustav PDV-a ulazi po sili zakona ako je u prethodnoj godini fakturirala više od 300.000 kuna. Porezna uprava je to potvrdila službenim mišljenjem.

Vlada među najavljenim promjenama pod točkom Povećati učinkovitost ubiranja PDV-a kao najznačajnijeg poreza najavljuje ulazak u sustav PDV-a čim se prijeđe prag od 300.000 unutar obračunskog razdoblja – mjesec ili kvartal. Klikom na link sami pogledajte dokument Vlade RH (11 slajdova) o najavljenoj poreznoj reformi.

GDPR i 25.svibnja 2018.

Objavio:

Kategorija: Novosti

0

Sigurno ste u zadnje vrijeme čuli da se spominje GDPR-a i bližeći rok.

U ovom dokumentu ćemo vam pokušati malo približiti temu i objasniti o čemu se radi.

Što je GDPR?

GDPR (General Data Protection Regulation) je:

„UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka”.

To je uredba, ili krovni zakon EU, kojim se regulira zaštita osobnih podataka u EU.

Uredba obavezuje sve zemlje članice EU na zakonsku implementaciju pojmova, aktivnosti i ograničenja koje su u njoj navedene.

Sažetak

GDPR je uredba europska uredba s kojom se moraju uskladiti svi nacionalni zakoni. Istovremeno, nacionalni važeći zakoni su jači od ove uredbe.

Cilj GDPR uredbe je zaštiti pojedinca od nekontroliranog korištenja i obrade njegovih osobnih podataka. Osobni podaci su osim imena i prezimena i podaci o datumu rođenja, mjestu rođenja i boravka, dob, spol, rasa, politička ili sindikalna pripadnost, pa do informatičkih identifikatora koji se mogu povezati s pojedincem i sl.

GDPR uredba se bavi osobnim podacima pojedinaca i propisuje:

Kako se osobni podaci prikupljaju, čuvaju i obrađuju, prenose i prosljeđuju
Obavezu uspostave “sustava upravljanja osobnim podacima”, što u osnovi znači da:
mora postojati pravilnik o rukovanju osobnim podacima (što, tko , kada, kako, gdje)
moraju biti identificirani osobni podaci i sva mjesta i dijelovi poslovnog procesa gdje se prikupljaju, spremaju ili obrađuju
mora biti imenovana osoba nadležna za upravljanje osobnim podacima
postoje privole davatelja osobnih podataka (pojedinaca čiji se podaci prikupljaju)
su definirani kontakti za upite i zahtjeve vezane uz osobne podatke pojedinca
postoje procedure za pseudonimizaciju (anonimizaciju) ili brisanje osobnih podataka na zahtjev pojedinca
postoje procedure za informiranje pojedinca na njegov zahtjev o sadržaju I načinu pohrane ili obrade osobnih podataka
postoje redovite i dokumentirane provjere pridržavanja propisanih pravila
postoje procedure komuniciranja s pojedincima o njihovim osobnim podacima u slučaju da se isti iznose izvan zemlje ili daju na korištenje trećoj strani
I slično…
Iz gore navedenog je vidljivo da se tu ne radi o tehničkom zahtjevu već isključivo o uspostavi interne regulative i poslovnih procesa koji se bave. Drugim riječima uspostava GDPR je do poslovnog subjekta, a ne do programa.

Kada je GDPR donesen i kada stupa na snagu?

Uredba je donešena 27.travnja 2016. godine i stupa na snagu 25.5.2018.

Znači rok je kraj svibnja 2018., i u uredbi se na više mjesta navodi da nema odgode!

Što su osobni podaci?

Citat iz uredbe:

„Osobni podaci” znači svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca;
Od čega se štite osobni podaci?
Od neovlaštenih uvida i obrada.

Citat iz uredbe:

„Obrada” znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;
Što GDPR u stvari propisuje?
Ukratko, GDPR propisuje što su osobni podaci, kako se s njima treba rukovati, kako i pod kojim uvjetima se mogu obrađivati i koja su prava „ispitanika“ ili podatkovnog subjekta vezana uz uvid, brisanje, ograničavanje korištenja podataka za obradu i „pseudonimizaciju”.

Tko je nadležan za eventualne osobne podatke koji su pohranjeni u sustavima koje vi koristite?

Isključivo vi kao pravna osoba ste nadležni i odgovorni pred zakonom.

Zar neće Remaris obaviti sve vezano uz GDPR umjesto vas?

NE!

Pravni subjekti koji stoje iza Remarisa su uspostavili sustav upravljanja osobnim podacima unutar svoje nadležnosti te priredili procedure i alate koji će se koristiti u sustavu zaštite podataka, ALI PODACI UNUTAR BILO KOJEG REMARIS SUSTAVA SU ISKLJUČIVO VAŠE VLASNIŠTVO tako da je usklađenje s GDPR-om naspram podataka u vašem vlasništvu ISKLJUČIVO VAŠA NADLEŽNOST!

Može li vam Remaris pomoći oko usklade s GDPR-om?

Remaris tim će pripremiti, održavati i objavljivati popise svih grupa osobnih podataka koji se pohranjuju u Remaris sustavima te omogućiti kontrolirane aktivnosti vezane uz zaštitu, uvid, brisanje i anonimizaciju tj. pseudonimizaciju  istih, ali VI MORATE USPOSTAVITI SUSTAV ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA UNUTAR SVOJE ORGANIZACIJE I REDOVITO NJIME UPRAVLJATI!

GDPR tema je kompleksna i uključuje i nacionalne zakonske akte koji su iznad uredbe. Zbog navedene kompleksnosti navedena savjetovanja i aktivnosti uspostave zaštite osobnih podataka spadaju izvan opsega onoga što Remaris tim radi.

Ima li u Remaris sustavima puno osobnih podataka?

Osobni podaci su:

RemarisMaster:
Podaci iz adresara o djelatnicima i privatnim kupcima (osobe)
Remaris Hotel:
Podaci o gostima i djelatnicima
Ukoliko koristite neki od Loyalty sustava onda su podaci o korisnicima OSOBNI PODACI.

Što ako zakon traži čuvanje nekih podataka?

Nacionalni zakoni imaju veću snagu i uvijek treba postupati u skladu s važećim zakonodavstvom. Ako zakon kaže da se neki podataka treba čuvati GDPR se onda može primijeniti samo za dio načina čuvanja i selekcije uvida u te podatke.

Što vam je činiti?

 • Proučiti regulativu (link)
 • Konzultirati se s pravnim savjetnicima oko eventualnih osobnih podataka i njihovih obrada
 • Konzultirati se s vašim strukovnim komorama, udrugama i sličnim organizacijama
 • Uspostaviti traženu organizaciju, procese i uloge.
 • Redovito pratiti objave Remaris tima.
 • Na web stranicama Remaris-a i unutar svih Remaris sustava pratiti poveznice vezane uz GDPR.

Ovo sve izgleda jako komplicirano i skupo. Zar je stvarno tako?

Ovisno o veličini vaše organizacije i o vrsti osobnih podataka koje prikupljate i obrađujete.

Treba napomenuti da se GDPR odnosi na sve poslovne subjekte, bez obzira na veličinu.

Hoće li Remaris u budućnosti nuditi uslugu uspostave i održavanja GDPR-a i koliko će koštati?

NE!

Kako je u gornjem tekstu već navedeno GDPR nije predmet tehničkog rješenja već organizacijskog. Remaris tim se bavi isključivo razvojem programskih rješenja, a s GDPR je usklađen unutar svoje organizacije i naspram pohrane i raspoloživosti podataka u programskim rješenjima.  Drugim riječima GDPR je poslovna obaveza slična uspostavi sustava zaštite na radu, a ne tehnički problem kojeg programsko rješenje može riješiti.

Remaris je Orderman Gold Partner za 2018

Objavio:

Kategorija: Novosti

0

Remaris potvrdio Orderman Gold status partnera za 2018.

Već treću godinu za redom Remaris je potvrdio Orderman Gold status partnera.

Jedan je to od dokaza statusa Remarisa kao vodećeg isporučitelja rješenja za ugostiteljstvo.
Među temeljima uspjeha je ulaganje u razvoj – Remaris je jedina tvrtka na našem tržištu koja svoj softver za Orderman terminale temelji na novijoj verziji Orderman softverske platforme.

Remaris katalog 2018

Objavio:

Kategorija: Novosti

0

Remaris je vodeće rješenje za ugostiteljstvo: vrhunska blagajna, back-office u cloudu, najnaprednija implementacija ručnih terminala, Orderman i Android.
Partnerskim inovacijama pokrivamo sve potrebe i želje korisnika.

Novi proizvod iz Remaris obitelji: Remaris Radio

Objavio:

Kategorija: Novosti

0

Prva integracija u Remaris blagajnu je bila Jukebox radio, inovativna usluga Internet radija prilagođena puštanju u ugostiteljskim objektima.
Obzirom da je Jukebox radio dostupan isključivo kupcima Roto Dinamic-a odlučili smo obitelji Remaris proizvoda dodati i uslugu Remaris Radio.
Bitne značajke:
– 10 kanala
– bez reklama
– integriran u Remaris blagajnu
– mjesečna naknada za korištenje

Dostupni kanali:  Love, House, Italo disco, Folk, Tamburice, Klape, Domaće zabavno, Domaće, Rock, Pop

Napomena: Jukebox je i dalje dostupan unutar Remaris blagajne – Remaris Radio je namijenjen onima kojima Jukebox nije dostupan.

Predstavljamo Orderman5

Objavio:

Kategorija: Novosti

0

Dugoočekivani Orderman5 – zamjena za Orderman Classic liniju Sol i Max2 je stigla!

NCR Orderman5 je namijenjen manjim instalacijama i cjenovno je povoljniji od perjanice: Orderman7

Zašto Orderman5?

 • cjenovno povoljniji od O7
 • zadržava sve prednosti Orderman radio tehnologije spram Wi-Fi veze
 • otporan na udarce i padove, razina zaštite IP54 (nije vodootporan kao O7 – razina IP67)

Što nedostaje spram Orderman7?

 • nema RFID čitač 125KHz
 • nema kameru
 • nemaju dojavu poruka putem bljeskalice ili vibracije

Cijena uređaja od 7.480 kn

Zašto Orderman5 upogonjen Remaris softverom za Orderman?

 • Remaris koristi najmodernije sučelje koje Orderman može prihvatiti
 • Remaris softver za terminale radi besprijekorno pod punim opterećenjem
 • jer su korisnici Remarisa zadovoljni korisnici!
Orderman5